Algemeen

Wat doen wij

Stichting MKBSavings beoogt met haar initiatief de flexibele arbeidsmarkt toegankelijker, en bovenal transparanter te maken voor zowel inleners uit het MKB, uitzendkrachten als Uitzendorganisaties. MKBSavings bundelt de vraag naar flexibele arbeid van haar deelnemers en vertegenwoordigt zodoende een aanzienlijk inleenvolume.

Het uitgangspunt van de dienstverlening van MKBSavings is dat zij haar deelnemers ontzorgt door:

  • aantrekkelijke tariefstelling voor flexibele arbeid te realiseren
  • de kwaliteit te bewaken
  • contractmanagement te verzorgen
  • een platform te bieden voor vraag en aanbod binnen het MKB segment
  • inhoudelijke ondersteuning te bieden op het gebied van flexibele arbeid

Daarnaast biedt MKBSavings voor de gecontracteerde uitzendpartners direct toegang tot een groot netwerk van MKB bedrijven met bijbehorende omzetpotentie